Z HISTORII DOMU
BIP BIP
Dom Dziecka w Pawłówce został założony w dniu 15 września 1996 r. aktem założycielskim Kuratora Oświaty w Suwałkach. Pierwszym dyrektorem została Pani Jolanta Łanczkowska, która piastowała swoje stanowisko do dnia 31 października 2001 r. Od dnia 1 listopada 2001 r. dyrektorem Placówki jest Pan Waldemar Jerzy Pstrzoch.